PRIMÆRMATERIALER

Aluminium
Nysølv
Kobber
Sølv
Gull
Messing
Stål

SEKUNDÆRMATERIALER

Tre
Glass
Stein