Red_02.jpg

THM METALL har 130 års erfaring fra design, formgiving og produksjon av metall og verktøy.
Vår tekniske design- og mekaniske avdeling hjelper deg med å utvikle det produktet du ønsker deg i det metallet du ønsker, videre produserer vi verktøy og produkt i ønsket antall.

Vi behersker ulike fagfelt som blant annet; produktdesign, teknisk design, stålgravør, verktøymaker, siselering, gravering, trykking, emaljering, sliping, presser, trådskjæring, galvan mm.


THM METAL has 130 years of experience in design, creation and production of metal and tools. Our technical design and mechanical department helps you develop the product you want in the metal you want, furthermore we produce tools and products in the desired number.

We make different fields such as; productdesign, technical design, toolmaking, engraving, polishing, enamel, grinding, line cutting, gilding mm.